Οδηγίες χρήσης και φροντίδας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ANORAK

Συγχαρητήρια για την αγορά της πλάκας βαλλιστικής προστασίας ΑΝΟRΑΚ!
Οι συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης και φροντίδας της πλάκας βαλλιστικής προστασίας ΑΝΟRΑΚ έχουν σκοπό να σας εξοικειώσουν με τη λειτουργία, τη χρήση και τη φροντίδα της καινούργιας σας πλάκας βαλλιστικής προστασίας. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληροφορηθεί από αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία και χρήση της πλάκας βαλλιστικής προστασίας. Η σωστή προστασία από απειλές εξασφαλίζεται μόνο εάν τηρούνται πιστά οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη τήρηση των οδηγιών και των προειδοποιήσεων αυτών ακυρώνει όλους τους όρους της εγγύησης που συνοδεύει την αντιβαλλιστική πλάκα και ενδέχεται να επηρεάσει το επίπεδο προστασίας της πλάκας βαλλιστικής προστασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
H πλάκα βαλλιστικής προστασίας προορίζεται να λειτουργεί όταν την φροντίζουμε προσεκτικά. Όταν δεν φροντίζεται προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας ακυρώνεται η εγγύησή της. Παρακάτω αναφέρονται επιπρόσθετες επισημάνσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση της πλάκας βαλλιστικής προστασίας. Η μη προσεκτική συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών επιδόσεων και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο!
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε ανατρέξετε στο έγγραφο εγγύησης της ΑΝΟRΑΚ.
Οι πλάκες βαλλιστικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία από βολές τυφεκίων διαχωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες: 
α) σε πλάκες που αντιμετωπίζουν τις απειλές από μόνες τους (STAND ALONE) και 
β) σε πλάκες που απαιτείται ο συνδυασμός τους με μαλακό βαλλιστικό πάνελ για να αντιμετωπίσουν τις απειλές (IN CONJUCTION WITH), σύμφωνα με τα πρότυπα με τα οποία είναι πιστοποιημένα.
Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας φέρει μια ετικέτα στην πλευρά του σώματος “WEAR FACE”, όπου αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

  • Το διεθνές πρότυπο προστασίας σύμφωνα με το οποίο είναι πιστοποιημένη. 
  • Το επίπεδο προστασίας του αντίστοιχου προτύπου.
  • Οι τυχόν επιπλέον απειλές που έχει δοκιμαστεί.
  • Εάν είναι STAND ALONE ή IN CONJUCTION WITH.
  • Το διαπιστευμένο εργαστήριο όπου έγινε η δοκιμασία πιστοποίησης.
  • Οι διαστάσεις της αντιβαλλιστικής πλάκας.
  • Η ημερομηνία παραγωγής, και
  • Ο σειριακός της αριθμός (serial number).

Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με την επισήμανση στην ετικέτα ως STAND ALONE ή IN CONJUCTION WITH.
Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας τοποθετείται στο φορέα της μπροστά από το μαλακό βαλλιστικό πάνελ με την πλευρά WEAR FACE προς το σώμα, και την πλευρά STRIKE FACE προς τα έξω.
Σε περίπτωση που η πλάκα βαλλιστικής προστασίας είναι IN CONJUCTION WITH θα πρέπει το μαλακό βαλλιστικό πάνελ να παρέχει επίπεδο προστασίας στο ίδιο πρότυπο. Εάν χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με διαφορετικό πρότυπο ή επίπεδο προστασίας από αυτό που αναγράφεται στην πλάκα βαλλιστικής προστασίας, υπάρχει ενδεχόμενο τραυματισμού ή και θανάτου.
Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας πρέπει πάντα να τοποθετείται με τρόπο τέτοιο ώστε, η ένδειξη STRIKE FACE να μην έρχεται σε επαφή με το σώμα του χρήστη. Η πλάκα δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται πίσω από το μαλακό βαλλιστικό πάνελ.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μην πέφτει κάτω η πλάκα βαλλιστικής προστασίας όταν στην κατασκευή της συμμετέχει κεραμικό υλικό. Τα κεραμικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις πλάκες βαλλιστικής προστασίας είναι σχεδιασμένα να θρυμματίζονται μόλις βληθούν, επομένως, εάν η πλάκα βαλλιστικής προστασίας πέσει κάτω μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο κεραμικό υλικό της, γεγονός που μπορεί να μειώσει τα προστατευτικά χαρακτηριστικά της. Για την επιβεβαίωση της συνοχής της, η πλάκα βαλλιστικής προστασίας πρέπει να εξετάζεται ακτινολογικά (X-RAY) μετά από κάθε πτώση.
Όταν στην κατασκευή της πλάκας βαλλιστικής προστασίας δε συμμετέχει κεραμικό υλικό τότε δεν υφίσταται ο κίνδυνος μείωσης των προστατευτικών χαρακτηριστικών της από πτώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα μαλακό νωπό ύφασμα χωρίς τη χρήση απορρυπαντικών. Αφήστε την να στεγνώσει καλά προτού την εισάγετε και πάλι στον φορέα της για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι πλάκες βαλλιστικές προστασίας, όπου ΔΕ συμμετέχει κεραμικό υλικό, δε χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την αποθήκευσή τους.
Είναι σημαντικό οι κεραμικές πλάκες βαλλιστικής προστασίας να αποθηκεύονται οριζόντια η μια πάνω στην άλλη σε στοίβες από πλάκες ιδίου μεγέθους, με το STRIKE FACE προς τα κάτω για να αποφευχθεί η φθορά αλλά και να διατηρηθεί η βαλλιστική τους αποτελεσματικότητα. Η στοίβα δεν πρέπει να έχει πάνω από πέντε (5) πλάκες αθροιστικά.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Εάν, κατά την επιχειρησιακή της χρήση, η πλάκα βαλλιστικής προστασίας βληθεί από βολίδα πυροβόλου όπλου, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί διότι υπάρχει ενδεχόμενο τραυματισμού ή και θανάτου.