Προσωπικά δεδομένα

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία ANORAK HELLAS ΕΠΕ (εφεξής, «ANORAK» ή «Εταιρεία»), που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 372, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα, ΤΚ 111 45,  Τηλ.  210 2029338, e-mail: anorak@otenet.gr, ΑΦΜ  081635540 .

Η ANORAK είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, συνώνυμο της αδιάβροχης προστασίας για περισσότερα από 40 χρόνια. Σήμερα, στα χέρια της δεύτερης γενιάς της οικογένειας που τη δημιούργησε, αναπτύσσεται δυναμικά με σταθερές αξίες και υψηλούς στόχους. H ANORAK έχει δύο μεγάλες κατηγορίες προϊόντων:

ANORAK WEATHER PROTECTION® που απευθύνεται στην αδιάβροχη και αντιανεμική προστασία και αφορά ρούχα για καθημερινή προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά και εξειδικευμένες σειρές για τη θάλασσα, το κυνήγι, τη μηχανοκίνηση και τους εργασιακούς χώρους.

ANORAK HARM PROTECTION® που αφορά εξοπλισμό ατομικής προστασίας με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η εταιρεία μας στοχεύει στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά και τα προϊόντα μας χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση.

Η Εταιρεία μας  διατηρεί και e-shop για την πώληση των προϊόντων της.

Στις καθημερινές δραστηριότητές μας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί  να είναι:

Πελάτες

Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (υπάλληλοι, προμηθευτές)

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ. και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση καθώς και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Συλλογή, σκοπός, νομική βάση της επεξεργασίας και χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα μέσω της ιστοσελίδας μας

Ο ιστότοπος www.anorak.gr εφαρμόζει το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή (log files) και συγκεκριμένα:

Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο.

Όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes.

Το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι προσωπικά δεδομένα μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, αν και εμείς δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε μόνο με αυτά τα δεδομένα.

Η νομική βάση για τη συλλογή και διατήρηση της διεύθυνσης IP σας σε ειδικά αρχεία (αρχεία καταγραφής) είναι το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που συμβιβάζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων ddos “άρνηση εξυπηρέτησης”), καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ΄ και γ΄). Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Δεδομένα Πελατών

Όταν επισκέπτεστε την Eταιρεία μας, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, και ενδεχομένως άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η πώληση σε εσάς των αιτούμενων προϊόντων μας και νομική βάση της επεξεργασίας η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β’ ΓΚΠΔ). Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι όσο προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία.

Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή για την αποστολή νέων μας (newsletter)

Στο πλαίσιο επικοινωνίας μας με εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας ή για την αποστολή newsletter,  συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ανταποκριθούν στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας (ΓΚΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1α). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί, ιδίως, μετά την ολοκλήρωση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής της επικοινωνίας μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων.

Επεξεργασία δεδομένων για αγορές από το e-shop

Εάν προβείτε σε μία εξ αποστάσεως αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας, οπότε νόμιμη βάση της επεξεργασίας θα είναι η εκτέλεση σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1β του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλήρη επεξεργασία του αιτήματος αγοράς σας και την παράδοση των προϊόντων μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των δεδομένων σας με την αποστολή ενός μηνύματος στην προαναφερθείσα διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός όσων η διατήρηση είναι απαραίτητη, όπως για φορολογικούς λόγους και για λόγους απόδειξης.

Για να πραγματοποιηθεί η αγορά, θα πρέπει να εγγραφείτε στο e-shop, οπότε θα συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που  είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αγοράς σας, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, e-mail, τηλέφωνο. Ενδεχομένως να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν οδηγίες για την παράδοση των προϊόντων.

Όσον αφορά τις πληρωμές των προϊόντων που αγοράζετε με τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών καρτών, PayPal ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει  δεδομένα καρτών ή λογαριασμών σε βάση δεδομένων. Η πληρωμή μέσω καρτών διεκπεραιώνεται από την ασφαλή πλατφόρμα πληρωμών του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος ή του PayPal.

Δεδομένα προμηθευτών

Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης συλλέγουμε τα δεδομένα των προμηθευτών μας, όπως ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αποστολής, οικονομικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε οι ίδιοι. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης και οι συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1β και γ), τα διατηρούμε δε για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα έτη από την τελευταία παροχή υπηρεσιών, ή όσο απαιτεί η φορολογική και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Όταν υποβάλλετε στην Εταιρεία μας μέσω του διαδικτύου ή στα γραφεία μας ένα βιογραφικό σημείωμα, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας, την κατάρτιση, την εμπειρία, τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις προτιμήσεις σας κλπ., καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως θέλετε να μας αποκαλύψετε, όπως τη φωτογραφία σας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα έως και τριών ετών, για να εξετάσουμε την πιθανότητα να σας προσλάβουμε και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας καθώς και το αίτημά σας προτού συνάψετε σύμβαση μαζί μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1α και 1β).

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μεταφορές δεδομένων.

Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από τους υπαλλήλους μας, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους κλπ. τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδας, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφοράς-courier) για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, και υποστηρίζουν την Εταιρεία μας εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές μας. Κατά περίπτωση τα εν λόγω φυσικά/νομικά πρόσωπα θα ενεργούν ως Από Κοινού ή Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Εκτελούντες την Επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με τα ίδια μέτρα ασφάλειας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Προτού το τρίτο μέρος λάβει τα προσωπικά δεδομένα που του μεταφέρουμε, θα πρέπει: (1) να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο απορρήτου, για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές απορρήτου και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα μέρη, (2) να λάβουμε εγγυήσεις με σύμβαση από αυτά τα τρίτα μέρη ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τους μεταφέρουμε σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο δίκαιο, ότι θα ειδοποιήσουν αμέσως την Εταιρεία μας για τυχόν συμβάντα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Ασφάλειας, αδυναμία συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υφιστάμενη νομοθεσία, ότι θα συνεργαστούν για την επανόρθωση οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού, ότι θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στην άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων που ορίζονται κατωτέρω και ότι θα επιτρέψουν στoν Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ελέγχει την επεξεργασία τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω σε δημόσιες αρχές και ιδρύματα, καθώς και σε νομικούς μας συμπαραστάτες (νομικούς συμβούλους και ασφαλιστικές εταιρείες), για νόμιμους σκοπούς.

Εκτός από τα παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα.

Η Εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΕ, και αν χρειαστεί (για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες Cloud), αυτό θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ, όπως με τη συναίνεσή σας, την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένα ανηλίκων

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων σας, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),  η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.