ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
> Ισολογισμός 2012
> Ισολογισμός 2013
> Ισολογισμός 2014

ANORAK HELLAS Ltd.
372-374 Acharnon str.
111 45 Athens - Greece
Tel: +30 210 20.29.338
Fax: +30 210 22.33.442

email: anorak@otenet.gr